Logo Prinsjesfestival


Netwerkbijeenkomst Groene Economie

Wij zijn op weg naar een groene economie. Dat biedt nieuwe kansen. Onze regio geeft antwoord op wereldwijde uitdagingen. Drentse bedrijven en onderwijsinstellingen lopen voorop in de ontwikkelingen op het gebied van biobased economy. Met een toonaangevend chemiecluster, excellente agribusiness en een maakindustrie die ‘groene innovatie’ volop toepast. In de bijeenkomst discussiëren we over kansen en bedreigingen in de transitie naar een groenere economie. Met bijdragen van Jan Rotmans (hoogleraar Transitiekunde), Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Cor Kamminga (coördinator Aanjaagorganisatie Groene Chemie Drenthe) en Henk Brink (gedeputeerde provincie Drenthe).

  • Wanneer: Donderdag 14 september 2017, 11:30-14:00uur
  • Waar: Nieuwspoort