Logo Prinsjesfestival


Prinsjesfestival viert het feest van de democratie, want het is een feest om in een democratie te leven. Het festival wil bijdragen aan de aandacht voor en de betekenis van Prinsjesdag, het nationale evenement op de derde dinsdag van september. Ieder jaar biedt het festival in de week voor Prinsjesdag een programma vol feestelijke en inhoudelijke activiteiten. Prinsjesfestival wordt mogelijk gemaakt door meer dan 100 vrijwilligers. Samen bedenken en organiseren zij de evenementen waaruit het festival bestaat.

Stichting Prinsjesfestival

Het festival is een initiatief van de Stichting Prinsjesfestival. De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kent naast het bestuur een comité van aanbeveling, curatorium, programmaraad, jury’s, commissies, werkgroepen en programmacuratoren, evenals enige ondersteunende medewerkers.

Het festival zou niet bestaan zonder de genereuze steun van vele vrijwilligers, Prinsjesvrienden en Prinsjespartners. Wilt u donateur worden van Prinsjesfestival? Wij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden.

U kunt hier de algemene brochure over Prinsjesfestival downloaden.

Thema

Ieder jaar staat Prinsjesfestival in het teken van een thema. In 2017 is het thema: Tijd om elkaar te vinden; polarisatie – pacificatie 1917-2017. 2017 is het eeuwfeest van de pacificatie: het einde van jarenlange strijd over kiesrecht en onderwijsvrijheid. Met het thema voor Prinsjesfestival sluiten we hierbij aan.

Met de Pacificatie van 1917 kwam een einde aan een jarenlange strijd tussen verschillende religieuze en politieke groeperingen. De gelijke behandeling van openbare en bijzondere scholen, de invoering van het algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging waren de uitkomst daarvan. Na 1917 domineerden lange tijd confessionele partijen het politieke landschap. De Nacht van Schmelzer en de verkiezingen van 1967 worden wel als een kantelpunt gezien. De confessionelen raakten hun meerderheid kwijt, D66 verscheen op het toneel, later gevolgd door tal van andere partijen.

In de 21e eeuw zijn kiezers duidelijk beweeglijker dan in de 20e eeuw. Nieuwe partijen en bewegingen verwerven grote steun. Tegelijkertijd is de beweeglijkheid van kiezers en de toegenomen polarisatie misschien ook een teken van betrokkenheid. Internationaal gezien is het vertrouwen in de politiek in Nederland nog altijd relatief hoog. En een kritische houding van burgers is van levensbelang voor de democratie.

Mogelijk is er in september een nieuw kabinet, dat uit vier of misschien wel meer partijen bestaat. Weet dit kabinet bruggen te slaan? Hoeveel mensen herkennen zich in de compromissen van dit kabinet? Tegen deze achtergrond vieren we dit jaar Prinsjesfestival – 100 jaar na de Pacificatie, 50 jaar na de Nacht van Schmelzer en 6 maanden na de verkiezingen van 15 maart.

Lees hier meer over het festivalthema van Prinsjesfestival 2017.

Opening Prinsjesfestival

Prinsjesfestival wordt ieder jaar officieel geopend met het voordragen van het Prinsjesgedicht. Dit jaar is dit gedicht geschreven door de Drentse dichter Levi Weemoedt.

Gastprovincie

Prinsjesfestival biedt ieder jaar een podium aan een provincie. Op deze manier wil het festival een brug slaan van de hofstad naar de rest van het land en ervoor zorgen dat het feest van de democratie niet alleen een Haags feestje, maar een feest voor iedereen is. In 2017 verbindt de provincie Drenthe zich nadrukkelijk aan Prinsjesfestival.

Tijdens het festival organiseert Drenthe vanuit hun Prinsjesambassade tal van ontmoetingen, met Kamerleden, bedrijfsleven, deskundigen, media en jongeren. Centraal staan het toekomstgerichte en innovatieve bedrijfsleven, de agrarische sector en regionale regie voor ruimte en energie. Ook presenteert Drenthe zich als echte grensregio, waarin samen met partners mooie resultaten worden behaald. Buiten laat Drenthe met (culturele) presentaties zien wat maakt dat mensen zo graag naar de provincie komen. Een stukje Drenthe in Den Haag, dat mag je niet missen.

Meer weten over het Drentse programma tijdens Prinsjesfestival? Kijk dan op: www.drenthe.nl/ambassade.