Logo Prinsjesfestival


Prinsjesfestival viert het feest van de democratie, want het is een feest om in een democratie te leven. Het festival wil bijdragen aan de aandacht voor en de betekenis van Prinsjesdag, het nationale evenement op de derde dinsdag van september. Ieder jaar biedt het festival in de week voor Prinsjesdag een programma vol feestelijke en inhoudelijke activiteiten. Prinsjesfestival wordt mogelijk gemaakt door meer dan 100 vrijwilligers. Samen bedenken en organiseren zij de evenementen waaruit het festival bestaat.

Stichting Prinsjesfestival

Het festival is een initiatief van de Stichting Prinsjesfestival. De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kent naast het bestuur een comité van aanbeveling, curatorium, programmaraad, jury’s, commissies, werkgroepen en programmacuratoren, evenals enige ondersteunende medewerkers.

Het festival zou niet bestaan zonder de genereuze steun van vele vrijwilligers, Prinsjesvrienden en Prinsjespartners. Wilt u donateur worden van Prinsjesfestival? Wij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden.

U kunt hier de algemene brochure over Prinsjesfestival downloaden.

Thema

Ieder jaar staat Prinsjesfestival in het teken van een thema. Voor 2018 is het thema: ‘Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?! | Over toekijken of meedoen in onze democratie’. Het thema stelt betrokkenheid van burgers bij onze democratie centraal. Het wil mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid voor onze democratie, mensen ook prikkelen om die te nemen. Democratie kent immers een gedeeld eigenaarschap; de burger is de baas. Voor vrijblijvendheid is dan ook geen plaats: ‘Vraag niet wat de democratie kan doen voor jou. Vraag wat jij kunt doen voor de democratie’.

Opening Prinsjesfestival

Prinsjesfestival wordt ieder jaar officieel geopend met het voordragen van het Prinsjesgedicht. In 2017 is dit gedicht geschreven door de Drentse dichter Levi Weemoedt.

Gastprovincie

Prinsjesfestival biedt ieder jaar een podium aan een provincie. Op deze manier wil het festival een brug slaan van de hofstad naar de rest van het land en ervoor zorgen dat het feest van de democratie niet alleen een Haags feestje, maar een feest voor iedereen is. In 2017 verbond de provincie Drenthe zich nadrukkelijk aan Prinsjesfestival.

Tijdens het festival organiseerde Drenthe vanuit hun Prinsjesambassade tal van ontmoetingen, met Kamerleden, bedrijfsleven, deskundigen, media en jongeren. Centraal stonden het toekomstgerichte en innovatieve bedrijfsleven, de agrarische sector en regionale regie voor ruimte en energie. Ook presenteerde Drenthe zich als echte grensregio, waarin samen met partners mooie resultaten worden behaald. Buiten liet Drenthe met (culturele) presentaties zien wat maakt dat mensen zo graag naar de provincie komen.

Meer weten over het programma van Gelderland tijdens Prinsjesfestival 2018? Klik dan hier.