Logo Prinsjesfestival


In 2017 is de Provincie Drenthe de strategische partner van Prinsjesfestival. Ieder jaar is een provincie onze gast en verzorgen zij een programma vanuit de Prinsjesambassade. Drenthe neemt dit jaar zijn intrek in Nieuwspoort.

Lees alles over de voorbereidingen en het programma van Drenthe op www.drenthe.nl/ambassade

Opening Prinsjesambassade van Drenthe

Prinsjesprijsdiner van Drenthe