Prinsjes ProDemos

Home / Prinsjes ProDemos


Voor en tijdens het Prinsjesfestival helpt ProDemos aan de organisatie of medeorganisatie van meerdere activiteiten:

Nacht van de Dictatuur

Dag van de Democratie

PrinsjesWandeling

Pimp de Troonrede

Algemene Politieke Jongerenbeschouwingen